AI-gegenereerde code toevoegen aan Power Pages

Belangrijk

Een deel van de functionaliteit die in dit releaseplan wordt beschreven, is nog niet uitgebracht. Leveringstijdlijnen kunnen veranderen en de verwachte functionaliteit wordt mogelijk niet uitgebracht (zie Microsoft-beleid). Meer informatie: Nieuwe en geplande functies

Geactiveerd voor Openbare preview Algemene beschikbaarheid
Beheerders, makers, marketeers of analisten, automatisch Aug. 2023 -

Zakelijke waarde

Door AI-gegenereerde code toe te voegen aan Power Pages met behulp van Copilot in Visual Studio Code, kunnen professionele ontwikkelaars hulp krijgen bij het coderen.

Functiedetails

Tijdens het bewerken van een Power Pages-website met behulp van Visual Studio Code, kunt u als professionele ontwikkelaar vaak de Power Pages-documentatie raadplegen voor hulp bij het coderen en zoeken naar inhoud over problemen om de problemen waarmee u mogelijk wordt geconfronteerd te begrijpen en op te lossen. Met behulp van de nieuwe functie voor door AI gegenereerde code voor Power Pages kan de Copilot codefragmenten genereren en hulp binnen de context bieden bij het debuggen van problemen en fouten.