Copilot en AI-innovatie

Belangrijk

Een deel van de functionaliteit die in dit releaseplan wordt beschreven, is nog niet uitgebracht. Leveringstijdlijnen kunnen veranderen en de verwachte functionaliteit wordt mogelijk niet uitgebracht (zie Microsoft-beleid). Meer informatie: Nieuwe en geplande functies

Power Virtual Agents heeft altijd al een voortrekkersrol gespeeld bij de ontwikkeling van manieren om AI te gebruiken voor het produceren van aantrekkelijke, adequate antwoorden op de vragen en problemen van botgebruikers. We investeren veel in recente ontwikkelingen op het gebied van AI-technologie die gebruikmaakt van het begrip van natuurlijke taal (Natural Language Understanding, NLU) en grote taalmodellen (Large Language Models, LLMs).

Deze releasewave biedt in het bijzonder aanvullingen waarmee u gemakkelijker bots kunt creëren, waarmee uw bots sneller herhalingen kunnen uitvoeren en waarmee uw bots bruikbaarder worden voor een breder scala aan chatbot-gebruiksscenario's.

Met de voorziening voor generatieve antwoorden in Power Virtual Agents kunt u bestaande interne en externe bronnen specificeren die een bot kan gebruiken om de vragen van een gebruiker te beantwoorden. De voorziening maakt gebruik van AI om op intelligente wijze antwoorden in gespreksvorm te creëren op vragen van uw botgebruikers zonder dat uw botmakers eerst handmatig afzonderlijke onderwerpen hoeven te maken voor elke mogelijke vraag die kan worden gesteld.

In deze releasewave worden de volgende bronnen toegevoegd die uw bot kan gebruiken om informatie te verzamelen:

  • Inhoud die is opgeslagen op SharePoint-sites
  • Inhoud die is opgeslagen in Dataverse

Deze bronnen genereren alleen antwoorden op basis van informatie waartoe de botgebruiker toegang heeft.