Intelligente oplossingen met AI-mogelijkheden bouwen

Belangrijk

Een deel van de functionaliteit die in dit releaseplan wordt beschreven, is nog niet uitgebracht. Leveringstijdlijnen kunnen veranderen en de verwachte functionaliteit wordt mogelijk niet uitgebracht (zie Microsoft-beleid). Meer informatie: Nieuwe en geplande functies

Dit gebied omvat alle AI-modelmogelijkheden die nieuw beschikbaar zijn voor makers om intelligentere oplossingen te bouwen met AI. Het omvat ook een uitbreiding van het bereik van de AI-mogelijkheden en een toename van het aantal integratieoppervlakken binnen Microsoft waar AI Builder beschikbaar is.

Releasewave 2 van 2023 omvat onder andere de volgende nieuwe mogelijkheden:

  • Vooraf getrainde modellen voor documentverwerking (bijvoorbeeld voor documentsplitsing, contractverwerking en de detectie van persoonsgegevens).
  • Nieuwe beeldverwerkingsmogelijkheden, mogelijk gemaakt met het Florence foundational model.