Copilot gebruiken om apps te bouwen en te bewerken in Power Apps Studio

Belangrijk

Een deel van de functionaliteit die in dit releaseplan wordt beschreven, is nog niet uitgebracht. Leveringstijdlijnen kunnen veranderen en de verwachte functionaliteit wordt mogelijk niet uitgebracht (zie Microsoft-beleid). Meer informatie: Nieuwe en geplande functies

Geactiveerd voor Openbare preview Vroege toegang Algemene beschikbaarheid
Gebruikers via beheerders, makers of analisten okt. 2023 - -

Zakelijke waarde

Sinds de release van Copilot vragen steeds meer klanten om de copilot-functie als hulp bij het bouwen van apps, met name voor het ontwerpen van de gebruikersinterface en het maken van formules. Als antwoord op deze vraag hebben we verdere mogelijkheden toegevoegd om Copilot in staat te stellen apps te bouwen op basis van invoer in natuurlijke taal. Dit vereenvoudigt het app-ontwikkelproces en vergroot de kans op succes.

Functiedetails

In Power Apps Studio kunnen makers Copilot gebruiken om apps te bouwen en te bewerken met behulp van natuurlijke taal. Makers hebben de mogelijkheid om op die manier allerlei taken uit te voeren, zoals schermen en besturingselementen toevoegen, eigenschappen wijzigen en gegevens koppelen.

Makers kunnen eenvoudige prompts starten, zoals:

  • Voeg een knop toe aan deze kop
  • Centreer mijn container
  • Verander de tekst van al mijn labels in lettergrootte 18
  • Maak dit label vetgedrukt
  • Koppel mijn galerie aan mijn Account-tabel