Gebruikersquery's verdelen met uitschalen van query's

Belangrijk

Een deel van de functionaliteit die in dit releaseplan wordt beschreven, is nog niet uitgebracht. Leveringstijdlijnen kunnen veranderen en de verwachte functionaliteit wordt mogelijk niet uitgebracht (zie Microsoft-beleid). Meer informatie: Nieuwe en geplande functies

Geactiveerd voor Openbare preview Algemene beschikbaarheid
Gebruikers, automatisch - nov. 2023

Zakelijke waarde

Ondersteun grote werklasten waarbij veel gebruikers tegelijkertijd query's indienen voor grootschalige implementaties van semantische modellen (gegevenssets) in Power BI Premium. Beheer van opschaling van query's in Power BI Premium is grotendeels geautomatiseerd voor klanten.

Functiedetails

Met de functie voor het uitschalen van query's in Power BI Premium kan de taakverdeling van gebruikersquery's worden verdeeld over meerdere leesreplica's van gegevenssets in een groep van Power BI Premium-knooppunten. Dit versnelt de reactietijden van query's voor werklasten met hoge gelijktijdigheid van gebruikers.

Bovendien profiteren vernieuwingsbewerkingen van gegevenssets van een verhoogde isolatie van leesreplica's om gebruikersquery's te beschermen en de prestaties te verbeteren.

Het beheer van de uitschaling van query's in Power BI Premium is in hoge mate geautomatiseerd in vergelijking met andere platforms, zoals Azure Analysis Services. Het toevoegen en verwijderen van leesreplica's wordt dynamisch uitgevoerd op basis van gebruik.

Diagram van architectuur voor het uitschalen van query's.

Zie ook

Power BI Uitschalen van gegevenssets (docs)