Copilot-acties op website inschakelen voor gebruikers

Belangrijk

Een deel van de functionaliteit die in dit releaseplan wordt beschreven, is nog niet uitgebracht. Leveringstijdlijnen kunnen veranderen en de verwachte functionaliteit wordt mogelijk niet uitgebracht (zie Microsoft-beleid). Meer informatie: Nieuwe en geplande functies

Geactiveerd voor Openbare preview Algemene beschikbaarheid
Gebruikers via beheerders, makers of analisten nov. 2023 -

Zakelijke waarde

Makers kunnen acties inschakelen voor Copilot, een ondersteunende chatbot-functie die aan hun sites is toegevoegd. Op deze manier kunnen gebruikers van de site hulp krijgen van Copilot bij het uitvoeren van hun taken. Hiermee wordt ook de ervaring voor C2-gebruikers verbeterd, want zij kunnen hun taken sneller voltooien door Copilot op de website opdrachten te geven, zonder dat ze zelf handmatig stappen hoeven te zoeken en te doorlopen.

Functiedetails

U kunt acties inschakelen voor Copilot (momenteel een Power Virtual Agents-chatbot) op uw website om gebruikers te helpen bij het uitvoeren van website-acties. De gebruikers van de site kunnen rechtstreeks communiceren met Copilot op de site en om hulp vragen bij het voltooien van acties, zoals het invullen van eenvoudige formulieren waarvoor basisvalidatie wordt gebruikt of het vinden van resources, waarbij Copilot de gebruikers bijvoorbeeld ook kan doorverwijzen naar resources op de website.