Power Platform-gebruikersbeheerervaringen

Belangrijk

Een deel van de functionaliteit die in dit releaseplan wordt beschreven, is nog niet uitgebracht. Leveringstijdlijnen kunnen veranderen en de verwachte functionaliteit wordt mogelijk niet uitgebracht (zie Microsoft-beleid). Meer informatie: Nieuwe en geplande functies

Power Platform-gebruikersbeheerervaringen omvatten een reeks gebruikersinterfaces en opdrachten waarmee beheerders verschillende toegangsrechten voor gebruikers tot Power Platform-omgevingen en -resources kunnen beheren. Hierbij gaat het om het beheer van beveiligingsrollen, bedrijfseenheden, toegangsbeheer en meer.