Korte inleiding in de formuletaal Power Query M

In dit korte overzicht wordt beschreven hoe u query's maakt met de formuletaal Power Query M.

Notitie

M is een hoofdlettergevoelige taal.

Een query maken met Query-editor

Als u een geavanceerde query wilt maken, gebruikt u de Query-editor. Een mashup-query bestaat uit variabelen, expressies en waarden die zijn ingekapseld door een let-expressie. Een variabele kan spaties bevatten met behulp van de #-id met de naam tussen aanhalingstekens zoals in #"Variable name".

Een let-expressie volgt deze structuur:

let 
  Variablename = expression, 
  #"Variable name" = expression2 
in  
  Variablename 

Als u een M-query wilt maken in de Query-editor, volgt u dit eenvoudige proces:

 1. Maak een reeks queryformulestappen die beginnen met de instructie let. Elke stap wordt gedefinieerd door de naam van een stapvariabele. Een M-variabele kan spaties bevatten met behulp van het teken #als #"Step Name". Een formulestap kan een aangepaste formule zijn. Houd er rekening mee dat de Power Query formuletaal hoofdlettergevoelig is.

 2. Elke queryformulestap wordt gebaseerd op een vorige stap door te verwijzen naar een stap op basis van de naam van de variabele.

 3. Voer een queryformulestap uit met behulp van de instructie in. Over het algemeen wordt de laatste querystap gebruikt als het uiteindelijke resultaat van de gegevensset.

Ga naar Expressies, waarden en expressies voor meer informatie over expressies en waarden.

Eenvoudige formulestappen van Power Query M

Stel dat u de volgende transformatie hebt gemaakt in de Query-editor om productnamen te converteren naar de juiste hoofdletter/kleine letter.

Inleiding tot M Stap 1 Inleiding

U hebt een tabel die er als volgt uitziet:

OrderID CustomerID Item Prijs
1 1 hengel 100
2 1 500 gr. wormen 5
3 2 visnet 25

En u wilt elk woord in de kolom Item een hoofdletter geven om de volgende tabel te maken:

OrderID CustomerID Item Prijs
1 1 Hengel 100
2 1 500 Gr. Wormen 5
3 2 Visnet 25

De M-formulestappen om de oorspronkelijke tabel in de resultatentabel te projecteren, zien er als volgt uit:

Geavanceerde editor

Hier volgt de code die u in de Power Query-editor kunt plakken:

let Orders = Table.FromRecords({ 
  [OrderID = 1, CustomerID = 1, Item = "fishing rod", Price = 100.0], 
  [OrderID = 2, CustomerID = 1, Item = "1 lb. worms", Price = 5.0], 
  [OrderID = 3, CustomerID = 2, Item = "fishing net", Price = 25.0]}), 
  #"Capitalized Each Word" = Table.TransformColumns(Orders, {"Item", Text.Proper}) 
in 
  #"Capitalized Each Word" 

Laten we elke formulestap eens bekijken.

 1. Orders : maak een [Tabel](#_Table_value) met gegevens voor Orders.

 2. #"Elk woord met hoofdletters" - Als u elk woord wilt hoofdletters geven, gebruikt u Table.TransformColumns.

 3. in #"Elk Woord Met Een Hoofdletter Geschreven": in de uitgevoerde tabel heeft elk woord een hoofdletter.

Zie ook

Expressies, waarden en de expressie Let
Operators
Type conversie