Delen via


Remove-AzCognitiveServicesAccount

Hiermee verwijdert u een Cognitive Services-account.

Syntaxis

Remove-AzCognitiveServicesAccount
   [-ResourceGroupName] <String>
   [-Name] <String>
   [-Force]
   [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]
Remove-AzCognitiveServicesAccount
   [-ResourceGroupName] <String>
   [-Name] <String>
   [-InRemovedState]
   [-Location] <String>
   [-Force]
   [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]

Description

Met de cmdlet Remove-AzCognitiveServicesAccount wordt het opgegeven Cognitive Services-account verwijderd.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Met deze opdracht wordt niets geretourneerd.

Remove-AzCognitiveServicesAccount -ResourceGroupName cognitive-services-resource-group -name myluis

Parameters

-Confirm

Hiermee wordt u gevraagd om bevestiging voordat u de cmdlet uitvoert.

Type:SwitchParameter
Aliassen:cf
Position:Named
Default value:False
Vereist:False
Pijplijninvoer accepteren:False
Jokertekens accepteren:False

-DefaultProfile

De referenties, het account, de tenant en het abonnement dat wordt gebruikt voor communicatie met Azure

Type:IAzureContextContainer
Aliassen:AzContext, AzureRmContext, AzureCredential
Position:Named
Default value:None
Vereist:False
Pijplijninvoer accepteren:False
Jokertekens accepteren:False

-Force

Hiermee dwingt u de opdracht uit te voeren zonder dat u om bevestiging van de gebruiker wordt gevraagd.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Vereist:False
Pijplijninvoer accepteren:False
Jokertekens accepteren:False

-InRemovedState

Hiermee geeft u op of alleen de verwijderde accounts in de uitvoer moeten worden weergegeven.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Vereist:True
Pijplijninvoer accepteren:False
Jokertekens accepteren:False

-Location

Locatie van Cognitive Services-account.

Type:String
Position:2
Default value:None
Vereist:True
Pijplijninvoer accepteren:False
Jokertekens accepteren:False

-Name

Hiermee geeft u de naam van het account dat moet worden verwijderd.

Type:String
Aliassen:CognitiveServicesAccountName, AccountName
Position:1
Default value:None
Vereist:True
Pijplijninvoer accepteren:True
Jokertekens accepteren:False

-ResourceGroupName

Hiermee geeft u de naam van de resourcegroep waaraan het Cognitive Services-account is toegewezen.

Type:String
Position:0
Default value:None
Vereist:True
Pijplijninvoer accepteren:True
Jokertekens accepteren:False

-WhatIf

Hiermee wordt weergegeven wat er zou gebeuren als u de cmdlet uitvoert. De cmdlet wordt niet uitgevoerd.

Type:SwitchParameter
Aliassen:wi
Position:Named
Default value:False
Vereist:False
Pijplijninvoer accepteren:False
Jokertekens accepteren:False

Invoerwaarden

String

Uitvoerwaarden

Void