Delen via


Switch-PowerBIEncryptionKey

Zet de versleutelingssleutel voor Power BI-werkruimten die zijn toegewezen aan een capaciteit.

Syntax

Switch-PowerBIEncryptionKey
      -Name <String>
      -KeyVaultKeyUri <String>
      [<CommonParameters>]

Description

Draai de sleutel van de klant voor de tenant. Zorg ervoor dat de huidige versleutelingssleutel en de nieuwe versie van de sleutel geldig zijn. Verdeel sleutelmachtigingen voor Power BI-service in azure Key Vault.

Voordat u deze opdracht uitvoert, moet u zich aanmelden met Connect-PowerBIServiceAccount. Voor deze cmdlet moet de aanroepende gebruiker een tenantbeheerder van de Power BI-service zijn.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

PS C:\> Switch-PowerBIEncryptionKey -Name 'Contoso Sales' -KeyVaultKeyUri 'https://contoso-vault2.vault.azure.net/keys/ContosoKeyVault/b2ab4ba1c7b341eea5ecaaa2wb54c4d2'

Parameters

-KeyVaultKeyUri

Uri naar de versie van de sleutel 'Azure Key Vault' die moet worden gebruikt. Ondersteunt alleen sleutel van 4096 bytes.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Name

De naam van de versleutelingssleutel.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Invoerwaarden

None

Uitvoerwaarden

Microsoft.PowerBI.Common.Api.Encryption.EncryptionKey