Delen via


Get-PowerBICapacity

Retourneert een lijst met Power BI-capaciteiten.

Syntax

Get-PowerBICapacity
   [-Scope <PowerBIUserScope>]
   [-ShowEncryptionKey]
   [<CommonParameters>]

Description

Hiermee haalt u een lijst met Power BI-capaciteiten op die overeenkomen met het opgegeven bereik.

Voordat u deze opdracht uitvoert, moet u zich aanmelden met Connect-PowerBIServiceAccount.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

PS C:\> Get-PowerBICapacity -Scope Organization -ShowEncryptionKey

Parameters

-Scope

Geeft het bereik van de aanroep aan. Individuele retourneert alleen capaciteiten die zijn toegewezen aan de aanroeper; Organisatie retourneert alle capaciteiten binnen een tenant (moet een beheerder zijn om te initiƫren). Individueel is de standaardinstelling.

Type:PowerBIUserScope
Accepted values:Individual, Organization
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-ShowEncryptionKey

Details van versleutelingssleutel weergeven.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Invoerwaarden

None

Uitvoerwaarden

System.Collections.Generic.IEnumerable`1[[Microsoft.PowerBI.Common.Api.Capacities.Capacity, Microsoft.PowerBI.Common.Api, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]]