Delen via


Get-PowerBIAccessToken

Hiermee haalt u het toegangstoken op voor uw huidige geverifieerde Power BI-sessie.

Syntax

Get-PowerBIAccessToken
   [-AsString]
   [<CommonParameters>]

Description

Retourneert het Power BI-toegangstoken dat is verzameld uit het aangemelde Power BI-profiel. Voordat u deze opdracht uitvoert, moet u zich aanmelden met Connect-PowerBIServiceAccount.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

PS C:\> $headers = Get-PowerBIAccessToken
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers $headers -Uri 'https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/groups'

Haalt het Power BI-toegangstoken op als een hashtabel en geeft dit door aan Invoke-RestMethod, als onderdeel van de header, om te verifiëren.

Parameters

-AsString

Hiermee wordt aangegeven dat het toegangstoken wordt geretourneerd als een tekenreeks in plaats van een hashtabel. De tekenreeks bevat het verificatietype, zoals Bearer.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Invoerwaarden

None

Uitvoerwaarden

System.Object