Delen via


New-PowerBIWorkspace

Hiermee maakt u een nieuwe Power BI-werkruimte.

Syntax

New-PowerBIWorkspace
   -Name <String>
   [<CommonParameters>]

Description

Hiermee maakt u een nieuwe Power BI-werkruimte met de huidige gebruiker als werkruimtebeheerder.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

PS C:\> New-PowerBIWorkspace -Name "New Workspace"

Hiermee maakt u een nieuwe Power BI-werkruimte met de naam 'Nieuwe werkruimte' en voegt u de huidige gebruiker toe als werkruimtebeheerder.

Parameters

-Name

De naam die moet worden opgegeven voor de nieuwe werkruimte. Als de naam overeenkomt met een andere werkruimte in de organisatie, mislukt de bewerking.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Invoerwaarden

None

Uitvoerwaarden

System.Object