Delen via


Disable-JobTrigger

Hiermee worden de taaktriggers van geplande taken uitgeschakeld.

Syntax

Disable-JobTrigger
    [-InputObject] <ScheduledJobTrigger[]>
    [-PassThru]
    [-WhatIf]
    [-Confirm]
    [<CommonParameters>]

Description

Met Disable-JobTrigger de cmdlet worden de taaktriggers van geplande taken tijdelijk uitgeschakeld. Als u uitschakelt, blijven alle eigenschappen van de taaktrigger behouden, maar voorkomt u dat de taaktrigger de geplande taak start.

Als u deze cmdlet wilt gebruiken, gebruikt u de Get-JobTrigger cmdlet om de taaktriggers op te halen. Sluis vervolgens de taaktriggers door naar Disable-JobTrigger of gebruik de parameter InputObject .

Als u een taaktrigger wilt uitschakelen, stelt de Disable-JobTrigger cmdlet de eigenschap Ingeschakeld van de taaktrigger in op $False. Als u de taaktrigger opnieuw wilt inschakelen, gebruikt u de Enable-JobTrigger cmdlet, waarmee de eigenschap Ingeschakeld van de taaktrigger wordt ingesteld op $True. Als u een taaktrigger uitschakelt, wordt de geplande taak niet uitgeschakeld, zoals door de Disable-ScheduledJob cmdlet, maar als u alle taaktriggers uitschakelt, is het effect hetzelfde als het uitschakelen van de geplande taak.

Als u een geplande taak uitschakelt of alle taaktriggers van een geplande taak uitschakelt, kunt u de taak nog steeds starten met behulp van de Start-Job cmdlet of de uitgeschakelde geplande taak als sjabloon gebruiken.

Disable-ScheduledJob is een van een verzameling cmdlets voor taakplanning in de PSScheduledJob-module die is opgenomen in Windows PowerShell.

Zie de onderwerpen Over geplande taken in de PSScheduledJob-module voor meer informatie over geplande taken. Importeer de PSScheduledJob-module en typ: Get-Help about_Scheduled* of zie about_Scheduled_Jobs.

Deze cmdlet is geïntroduceerd in Windows PowerShell 3.0.

Voorbeelden

Voorbeeld 1: Een taaktrigger uitschakelen

In dit voorbeeld wordt de eerste trigger van een geplande taak op de lokale computer uitgeschakeld.

PS C:\> Get-JobTrigger -Name "Backup-Archives" -TriggerID 1 | Disable-JobTrigger

De opdracht gebruikt de Get-JobTrigger cmdlet om de taaktrigger op te halen. Een pijplijnoperator (|)verzendt de taaktrigger naar de Disable-JobTrigger cmdlet, waardoor deze wordt uitgeschakeld.

Voorbeeld 2: Alle taaktriggers uitschakelen

Get-ScheduledJob -Name "Backup-Archives,Inventory" | Get-JobTrigger | Disable-JobTrigger
Get-ScheduledJob -Name "Backup-Archives,Inventory" | Get-JobTrigger |
  Format-Table -Property ID, Frequency, At, DaysOfWeek, Enabled, @{Label="JobName";Expression={$_.JobDefinition.Name}} -AutoSize

Id Frequency At           DaysOfWeek Enabled JobName
-- --------- --           ---------- ------- -------
1 Weekly  9/28/2011 3:00:00 AM  {Monday}  False  Backup-Archive
2 Daily   9/29/2011 1:00:00 AM       False  Backup-Archive
1 Weekly  10/20/2011 11:00:00 PM {Friday}  False  Inventory
1 Weekly  11/2/2011 2:00:00 PM  {Monday}  False  Inventory

De eerste opdracht maakt gebruik van de Get-ScheduledJob cmdlet om de Backup-Archives geplande taken en inventaristaken op te halen. Een pijplijnoperator (|) verzendt de geplande taken naar de Get-JobTrigger cmdlet, die alle taaktriggers van de geplande taken ophaalt. Een andere pijplijnoperator verzendt de taaktriggers naar de Disable-JobTrigger cmdlet, waardoor ze worden uitgeschakeld. De eerste opdracht gebruikt de Get-ScheduledJob cmdlet om de taken op te halen, omdat de naamparameter meerdere namen gebruikt.

Met de tweede opdracht worden de resultaten weergegeven. De opdracht herhaalt de Get-ScheduledJob en Get-JobTrigger opdracht. Een pijplijnoperator verzendt de taaktriggers naar de Format-Table cmdlet, waarin de taaktriggers in een tabel worden weergegeven. Met Format-Table de opdracht wordt een JobName-eigenschap toegevoegd die de waarde van de eigenschap Naam van de geplande taak weergeeft in de eigenschap JobDefinition van het object jobtrigger.

Met deze opdrachten worden alle taaktriggers voor twee geplande taken uitgeschakeld en worden de resultaten weergegeven.

Voorbeeld 3: Taaktrigger uitschakelen van een geplande taak op een externe computer

In dit voorbeeld worden de dagelijkse taaktriggers voor een geplande taak op een externe computer uitgeschakeld

Invoke-Command -ComputerName Server01 {Get-JobTrigger -Name DeployPackage | Where-Object {$_.Frequency -eq "Daily"} | Disable-JobTrigger}

De opdracht gebruikt de Invoke-Command cmdlet om de opdrachten uit te voeren op de Server01-computer. De externe opdracht gebruikt de Get-JobTrigger cmdlet om de taaktriggers van de geplande taak DeployPackage op te halen. Een pijplijnoperator verzendt de taaktriggers naar de Where-Object cmdlet, die alleen dagelijkse taaktriggers retourneert. Een pijplijnoperator verzendt de dagelijkse taaktriggers naar de Disable-JobTrigger cmdlet, waardoor ze worden uitgeschakeld.

Parameters

-Confirm

Hiermee wordt u gevraagd om bevestiging voordat u de cmdlet uitvoert.

Type:SwitchParameter
Aliases:cf
Position:Named
Default value:False
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-InputObject

Hiermee geeft u de taaktrigger moet worden uitgeschakeld. Voer een variabele in die ScheduledJobTrigger-objecten bevat of typ een opdracht of expressie waarmee ScheduledJobTrigger-objecten worden opgehaald, zoals een Get-JobTrigger opdracht. U kunt ook een ScheduledJobTrigger-object doorsluisen naar Disable-JobTrigger.

Type:ScheduledJobTrigger[]
Position:0
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-PassThru

Retourneert een object dat het item aangeeft waarmee u werkt. Deze cmdlet genereert standaard geen uitvoer.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-WhatIf

Hiermee wordt weergegeven wat er zou gebeuren als u de cmdlet uitvoert. De cmdlet wordt niet uitgevoerd.

Type:SwitchParameter
Aliases:wi
Position:Named
Default value:False
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Invoerwaarden

ScheduledJobTrigger

U kunt een taaktrigger doorsluisen naar deze cmdlet.

Uitvoerwaarden

None

Deze cmdlet retourneert geen uitvoer.

Notities

 • Disable-JobTrigger genereert geen fouten of waarschuwingen als u een taaktrigger uitschakelt die al is uitgeschakeld.