Delen via


Get-RdsRemoteApp

Een lijst met de RemoteApp-programma's die zijn gepubliceerd naar een app-groep.

Syntax

Get-RdsRemoteApp
  [-TenantName] <String>
  [-HostPoolName] <String>
  [-AppGroupName] <String>
  [-Name <String>]
  [<CommonParameters>]

Description

De cmdlet Get-RdsRemoteApp vermeldt de RemoteApp-programma's die zijn gepubliceerd naar de opgegeven app-groep. Als u de naam van een RemoteApp opgeeft, retourneert deze cmdlet de eigenschappen van de opgegeven RemoteApp.

Voorbeelden

Voorbeeld 1: alle RemoteApps weergeven die zijn gepubliceerd naar een app-groep

PS C:\> Get-RdsRemoteApp -TenantName "contoso" -HostPoolName "contosoHostPool" -AppGroupName "officeApps"

TenantGroupName   : Default Tenant Group
TenantName     : contoso
HostPoolName    : contosoHostPool
AppGroupName    : officeApps
RemoteAppName    : Excel
FilePath      : C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\EXCEL.EXE
AppAlias      :
CommandLineSetting : DoNotAllow
Description     :
FriendlyName    : Excel
IconIndex      : 0
IconPath      : C:\Program Files\Microsoft
           Office\Root\VFS\Windows\Installer\{90160000-000F-0000-1000-0000000FF1CE}\xlicons.exe
RequiredCommandLine :
ShowInWebFeed    : True

TenantGroupName   : Default Tenant Group
TenantName     : contoso
HostPoolName    : contosoHostPool
AppGroupName    : officeApps
RemoteAppName    : PowerPoint
FilePath      : C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\POWERPNT.EXE
AppAlias      :
CommandLineSetting : DoNotAllow
Description     :
FriendlyName    : PowerPoint
IconIndex      : 0
IconPath      : C:\Program Files\Microsoft
           Office\Root\VFS\Windows\Installer\{90160000-000F-0000-1000-0000000FF1CE}\pptico.exe
RequiredCommandLine :
ShowInWebFeed    : True

Met deze opdracht worden alle RemoteApps weergegeven die zijn gepubliceerd naar de opgegeven RemoteApp-app-groep.

Voorbeeld 2: De eigenschappen van een specifieke RemoteApp weergeven

PS C:\> Get-RdsRemoteApp -TenantName "contoso" -HostPoolName "contosoHostPool" -AppGroupName "officeApps" -Name "Excel"

TenantGroupName   : Default Tenant Group
TenantName     : contoso
HostPoolName    : contosoHostPool
AppGroupName    : officeApps
RemoteAppName    : Excel
FilePath      : C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\EXCEL.EXE
AppAlias      :
CommandLineSetting : DoNotAllow
Description     :
FriendlyName    : Excel
IconIndex      : 0
IconPath      : C:\Program Files\Microsoft
           Office\Root\VFS\Windows\Installer\{90160000-000F-0000-1000-0000000FF1CE}\xlicons.exe
RequiredCommandLine :
ShowInWebFeed    : True

Met deze opdracht worden de eigenschappen van de opgegeven RemoteApp in de app-groep weergegeven. De RemoteApp en de bijbehorende eigenschappen worden alleen weergegeven als de RemoteApp is gepubliceerd naar de RemoteApp-app-groep en de huidige gebruiker naar behoren is geautoriseerd.

Parameters

-AppGroupName

De naam van de app-groep.

Type:String
Position:2
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-HostPoolName

De naam van de hostgroep.

Type:String
Position:1
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Name

De naam van de RemoteApp.

Type:String
Aliases:RemoteAppName
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-TenantName

De naam van de tenant.

Type:String
Position:0
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

Invoerwaarden

System.String

Uitvoerwaarden

Microsoft.RDInfra.RDManagementData.RdMgmtRemoteApp