Delen via


Get-RdsTenantGroup

Hiermee haalt u tenantgroepen op die zijn geautoriseerd voor de gebruiker.

Syntax

Get-RdsTenantGroup
   [-Name <String>]
   [<CommonParameters>]

Description

Met de cmdlet Get-RdsTenantGroup worden tenantgroepen opgehaald die zijn geautoriseerd voor de gebruiker. Als u geen tenantgroep opgeeft, retourneert deze cmdlet alle tenantsgroepen die zijn geautoriseerd voor de huidige gebruiker.

Voorbeelden

Voorbeeld 1: Een specifieke tenantgroep ophalen

PS C:\> Get-RdsTenantGroup -Name "Contoso Tenant Group"

TenantGroupName       Description  FriendlyName
---------------       -----------  ------------
Contoso Tenant Group

Met deze opdracht wordt de opgegeven tenantgroep in de huidige context opgehaald. De tenantgroep wordt alleen weergegeven als de tenant bestaat in de huidige context en de huidige gebruiker naar behoren is geautoriseerd.

Parameters

-Name

De naam van de tenantgroep.

Type:String
Aliases:TenantGroupName
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

Invoerwaarden

System.String

Uitvoerwaarden

Microsoft.RDInfra.RDManagementData.RdMgmtTenantGroup