Delen via


Remove-RdsHostPool

Hiermee verwijdert u een hostgroep uit een tenant.

Syntax

Remove-RdsHostPool
      [-TenantName] <String>
      [-Name] <String>
      [<CommonParameters>]

Description

De cmdlet Remove-RdsHostPool verwijdert een hostgroep uit de opgegeven tenant. U moet eerst alle sessiehosts en app-groepen verwijderen die zijn gekoppeld aan de hostgroep voordat u deze opdracht uitvoert.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

PS C:\> Remove-RdsHostPool -TenantName "contoso" -Name "contosoHostPool"

Met deze opdracht wordt een hostgroep in de tenant verwijderd.

Parameters

-Name

De naam van de hostgroep.

Type:String
Aliases:HostPoolName
Position:1
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-TenantName

De naam van de tenant.

Type:String
Position:0
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

Invoerwaarden

System.String

Uitvoerwaarden

System.Object