Delen via


Remove-RdsRegistrationInfo

Hiermee verwijdert u registratiegegevens uit een hostgroep.

Syntax

Remove-RdsRegistrationInfo
      [-TenantName] <String>
      [-HostPoolName] <String>
      [<CommonParameters>]

Description

De Remove-RdsRegistrationInfo verwijdert de registratiegegevens uit de opgegeven hostgroep.

Als er geen registratiegegevens voor de hostgroep zijn, slaagt de cmdlet op de achtergrond.

Voorbeelden

Voorbeeld 1: registratiegegevens verwijderen uit een hostgroep

PS C:\> Remove-RdsRegistrationInfo -TenantName "contoso" -HostPoolName "contosoHostPool"

Met deze opdracht verwijdert u de registratiegegevens uit de opgegeven hostgroep.

Parameters

-HostPoolName

De naam van de hostgroep.

Type:String
Position:1
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-TenantName

De naam van de tenant.

Type:String
Position:0
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

Invoerwaarden

System.String

Uitvoerwaarden

System.Object