Delen via


Remove-RdsTenant

Hiermee verwijdert u een tenant.

Syntax

Remove-RdsTenant
      [-Name] <String>
      [<CommonParameters>]

Description

De cmdlet Remove-RdsTenant verwijdert een tenant in de huidige context. U moet eerst alle hostgroepen verwijderen die zijn gekoppeld aan de tenant voordat u deze opdracht uitvoert.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

PS C:\> Remove-RdsTenant -Name "contoso"

Met deze opdracht verwijdert u een tenant in de huidige context.

Parameters

-Name

De naam van de tenant.

Type:String
Aliases:TenantName
Position:0
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

Invoerwaarden

System.String

Uitvoerwaarden

System.Object