Licentieacceptatie vereisen

Tekst voor licentieacceptatie vereisen wordt weergegeven op de pagina met itemdetails voor modules waarvoor licentieacceptatie is vereist. Licentie voor module kan worden weergegeven door te klikken op de koppeling License.txtweergeven .

Acceptatie van licentie vereisen

Gebruikers wordt gevraagd om de licentie te accepteren bij het installeren, opslaan of bijwerken van de module via PowerShellGet of bij het implementeren naar Azure Automation.

Acceptatie van de licentie vereisen bij implementeren naar Azure Automation

Als de module die wordt geïmplementeerd op Azure Automation licentieacceptatie vereist, wordt in de gebruikersinterface van de portal een vrijwaring weergegeven met de tekst 'Deze module vereist licentieacceptatie. Door op OK te klikken, accepteert u de licentievoorwaarden.'

Implementeren in Azure Automation vereist acceptatie van licenties

Meer informatie

Licentieacceptatie vereisen in PowerShellGetAzure Automation website