Delen via


Toegankelijkheid in Windows PowerShell ISE

In dit onderwerp worden de toegankelijkheidsfuncties van Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE) beschreven die u mogelijk nuttig vindt.

Microsoft streeft ernaar producten en services voor iedereen gebruiksvriendelijker te maken. De volgende onderwerpen bevatten informatie over de functies, producten en services die Windows PowerShell ISE toegankelijker maken voor mensen met een handicap.

Naast toegankelijkheidsfuncties en -hulpprogramma's in Microsoft Windows, maken de volgende functies Windows PowerShell ISE toegankelijker voor mensen met een beperking:

  • Toetsenbordsneltoetsen

  • Syntaxiskleurtabel en de mogelijkheid om verschillende andere kleurinstellingen te wijzigen met behulp van het scriptobject $psISE.Options .

  • Wijziging tekstgrootte

De grootte en locatie van de console- en scriptvensters wijzigen

U kunt de volgende stappen gebruiken om de grootte en locatie van het consoledeelvenster en het scriptvenster te wijzigen. Wanneer u windows PowerShell ISE opnieuw opent, blijven de grootte en locatiewijzigingen die u hebt aangebracht behouden.

Het formaat van het scriptvenster en het consoledeelvenster wijzigen

  1. Plaats de aanwijzer op de splitslijn tussen het scriptvenster en het consoledeelvenster.

  2. Wanneer de muis aanwijzer verandert in een pijl met twee punten, sleept u de rand om de grootte van het deelvenster te wijzigen.

Het deelvenster Script en het consoledeelvenster verplaatsen

Voer een van de volgende stappen uit:

  • Als u het scriptvenster boven het consoledeelvenster wilt verplaatsen, drukt u op Ctrl+1 of klikt u op de werkbalk op het pictogram Scriptvenster boven weergeven of klikt u in het menu Beeld op Scriptvenster bovenaan weergeven.

  • Als u het scriptvenster rechts van het consoledeelvenster wilt verplaatsen, drukt u op Ctrl+2 of klikt u op de werkbalk op het pictogram Scriptvenster rechts weergeven of klikt u in het menu Beeld op Scriptvenster rechts weergeven.

  • Als u het scriptvenster wilt maximaliseren, drukt u op Ctrl+3 of klikt u op de werkbalk op het pictogram Gemaximaliseerd scriptvenster weergeven of klikt u in het menu Beeld op Gemaximaliseerd scriptvenster weergeven.

  • Als u het consolevenster wilt maximaliseren en het scriptvenster wilt verbergen, klikt u uiterst rechts van de rij met tabbladen op het pictogram Scriptvenster verbergen en klikt u in het menu Beeld om de selectie van de menuoptie Scriptvenster weergeven op te heffen.

  • Als u het scriptvenster wilt weergeven wanneer het consolevenster is gemaximaliseerd, klikt u uiterst rechts van de rij met tabbladen op het pictogram Scriptvenster weergeven of klikt u in het menu Beeld om de menuoptie Scriptvenster weergeven te selecteren.

Sneltoetsen voor het bewerken van tekst

U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken wanneer u tekst bewerkt.

Actie Toetsenbordsneltoetsen Gebruiken in
kopie Ctrl C+ Scriptvenster, consoledeelvenster
Snijden Ctrl+X Scriptvenster, consoledeelvenster
Zoeken in script Ctrl+F Scriptvenster
Volgende zoeken in script F3 Scriptvenster
Vorige zoeken in script SHIFT+F3 Scriptvenster
Plakken Ctrl+V Scriptvenster, consoledeelvenster
Redo Ctrl+Y Scriptvenster, consoledeelvenster
Vervangen in script Ctrl+H Scriptvenster
Opslaan Ctrl+S Scriptvenster
Alles selecteren Ctrl+A Scriptvenster, consoledeelvenster
Ongedaan maken Ctrl+Z Scriptvenster, consoledeelvenster

Sneltoetsen voor het uitvoeren van scripts

U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken wanneer u scripts uitvoert in het scriptvenster.

Actie Sneltoets
New Ctrl+N
Open Ctrl O+
Rennen F5
Selectie uitvoeren F8
Uitvoering stoppen CTRL-EINDE+. Ctrl+C kan worden gebruikt wanneer de context ondubbelzinnig is (wanneer er geen tekst is geselecteerd).
Tab (naar volgende script) Ctrl+Tab-notitie: Tab naar volgende script werkt alleen wanneer u één PowerShell-tabblad hebt geopend of wanneer u meer dan één PowerShell-tabblad hebt geopend, maar de focus bevindt zich in het scriptvenster.
Tab (naar vorige script) Ctrl+Shift+Tab Opmerking: Tab naar vorige script werkt wanneer u slechts één PowerShell-tabblad hebt geopend of als u meer dan één PowerShell-tabblad hebt geopend en de focus zich in het scriptvenster bevindt.

Sneltoetsen voor het aanpassen van de weergave

U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken om de weergave in Windows PowerShell ISE aan te passen. Ze zijn toegankelijk vanuit alle deelvensters in de toepassing.

Actie Sneltoets
Ga naar het consolevenster Ctrl+D
Naar het scriptvenster gaan Ctrl+I
Scriptvenster weergeven Ctrl+R+
Scriptvenster verbergen Ctrl+R+
Scriptvenster omhoog verplaatsen Ctrl+1
Scriptvenster naar rechts verplaatsen Ctrl+2
Deelvenster Script maximaliseren Ctrl+3
Inzoomen CTRL+PLUS
Uitzoomen Ctrl+minteken

Sneltoetsen voor foutopsporingsscripts

U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken bij het opsporen van fouten in scripts.

Actie Sneltoets Gebruiken in
Uitvoeren/doorgaan F5 Scriptvenster bij het opsporen van fouten in een script
Stap in F11 Scriptvenster bij het opsporen van fouten in een script
Stap over F10 Scriptvenster bij het opsporen van fouten in een script
Stap uit SHIFT+F11 Scriptvenster bij het opsporen van fouten in een script
Oproepstack weergeven Ctrl Shift++D Scriptvenster bij het opsporen van fouten in een script
Onderbrekingspunten voor lijsten Ctrl Shift++L Scriptvenster bij het opsporen van fouten in een script
Onderbrekingspunt in-/uitschakelen F9 Scriptvenster bij het opsporen van fouten in een script
Alle onderbrekingspunten verwijderen Ctrl Shift++F9 Scriptvenster bij het opsporen van fouten in een script
Foutopsporingsprogramma stoppen SHIFT+F5 Scriptvenster bij het opsporen van fouten in een script

Notitie

U kunt ook de sneltoetsen gebruiken die zijn ontworpen voor de Windows PowerShell-console wanneer u fouten in Scripts in Windows PowerShell ISE opsneert. Als u deze sneltoetsen wilt gebruiken, moet u de snelkoppeling in het consolevenster typen en op Enter drukken.

Actie Sneltoets Gebruiken in
Doorgaan C Consoledeelvenster bij het opsporen van fouten in een script
Stap in S Consoledeelvenster bij het opsporen van fouten in een script
Stap over V Consoledeelvenster bij het opsporen van fouten in een script
Stap uit O Consoledeelvenster bij het opsporen van fouten in een script
Laatste opdracht herhalen (stap in/over) BINNENKOMEN Consoledeelvenster bij het opsporen van fouten in een script
Oproepstack weergeven K Consoledeelvenster bij het opsporen van fouten in een script
Foutopsporing stoppen Q Consoledeelvenster bij het opsporen van fouten in een script
Het script weergeven L Consoledeelvenster bij het opsporen van fouten in een script
Console-foutopsporingsopdrachten weergeven H of ? Consoledeelvenster bij het opsporen van fouten in een script

Sneltoetsen voor Windows PowerShell-tabbladen

U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken wanneer u Windows PowerShell-tabbladen gebruikt.

Actie Sneltoets
PowerShell-tabblad sluiten Ctrl+W
Nieuw PowerShell-tabblad Ctrl T+
Vorige PowerShell-tabblad Ctrl Shift+Tab+ (alleen wanneer er geen bestanden zijn geopend op een PowerShell-tabblad)
Tabblad Volgende Windows PowerShell Ctrl+Tab (alleen wanneer er geen bestanden zijn geopend op een PowerShell-tabblad)

Sneltoetsen voor het starten en afsluiten

U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken om de Windows PowerShell-console (PowerShell.exe) te starten of Windows PowerShell ISE af te sluiten.

Actie Sneltoets
Afsluiten Alt+F4
Start PowerShell.exe (Windows PowerShell-console) Ctrl Shift++P

Onderbrekingspuntbeheer

Voor visueel gehandicapten is informatie over onderbrekingspunten beschikbaar via de cmdlets voor het beheren van onderbrekingspunten, zoals Get-PSBreakpoint en Set-PSBreakpoint. Zie 'Onderbrekingspunten beheren' in Het opsporen van fouten in scripts in Windows PowerShell ISE voor meer informatie.

Zie ook

Inleiding tot Windows PowerShell ISE