Delen via


Het ISESnippet-object

Een ISESnippet-object is een exemplaar van de klasse Microsoft.PowerShell.Host.ISE.ISESnippet. De leden van de $psISE.CurrentPowerShellTab.Snippets collectie zijn allemaal voorbeelden van ISESnippet-objecten . De eenvoudigste manier om een fragment te maken, is door de cmdlet New-IseSnippet te gebruiken.

Eigenschappen

Auteur

Ondersteund in Windows PowerShell ISE 3.0 en hoger en niet aanwezig in eerdere versies.

De eigenschap Alleen-lezen die de naam van de auteur van het fragment ophaalt.

# Get the author of the first snippet item
$psISE.CurrentPowerShellTab.Snippets.Item(0).Author

Codefragment

Ondersteund in Windows PowerShell ISE 3.0 en hoger en niet aanwezig in eerdere versies.

De eigenschap Alleen-lezen waarmee het codefragment wordt ingevoegd in de editor.

# Get the code fragment associated with the first snippet item.
$psISE.CurrentPowerShellTab.Snippets.Item(0).CodeFragment

Snelkoppeling

Ondersteund in Windows PowerShell ISE 3.0 en hoger en niet aanwezig in eerdere versies.

De eigenschap Alleen-lezen waarmee de Windows-sneltoets voor het menu-item wordt weergegeven.

# Get the shortcut for the first submenu item.
$psISE.CurrentPowerShellTab.AddOnsMenu.Submenus.Clear()
$psISE.CurrentPowerShellTab.AddOnsMenu.Submenus.Add('_Process', {Get-Process}, 'Alt+P')
$psISE.CurrentPowerShellTab.AddOnsMenu.Submenus[0].Shortcut

Zie ook