Beheerdershandleiding: klassieke clientbestanden en logboekregistratie van clientgebruik in Azure Information Protection

Nadat u de klassieke Azure Information Protection-client hebt geïnstalleerd, moet u mogelijk weten waar bestanden zich bevinden en controleren hoe de client wordt gebruikt.

Bestandslocaties voor de Azure Information Protection-client

Clientbestanden:

 • Voor 64 bitsbesturingssystemen: \ProgramFiles (x86)\Microsoft Azure Information Protection

 • Voor 32 bitsbesturingssystemen: \Program Files\Microsoft Azure Information Protection

Clientlogboekbestanden en het momenteel geïnstalleerde beveiligingsbestand:

 • Voor 64 bits- en 32 bitsbesturingssystemen: %localappdata%\Microsoft\MSIP

Logboekregistratie van gebruik voor de klassieke Azure Information Protection-client

De client registreert gebruikersactiviteit naar het lokale Windows gebeurtenislogboek toepassingen en services logboeken>Azure Information Protection. De gebeurtenissen bevatten de volgende informatie:

 • Clientversie, beleids-id

 • IP-adressen van de aangemelde gebruiker

 • Bestandsnaam en -locatie

 • Actie:

  • Label instellen: Informatie-id 101

  • Label instellen (lager): Informatie-id 102

  • Label instellen (hoger): Informatie-id 103

  • Label verwijderen: Informatie-id 104

  • Aanbevolen knopinfo voor labels: Informatie 105

  • Aangepaste beveiliging toepassen: informatie-id 201

  • Aangepaste beveiliging verwijderen: informatie-id 202

  • Outlook waarschuwingsbericht: Informatie-id 301

  • Outlook bericht uitvullen: Informatie-id 302

  • Outlook bericht blokkeren: Informatie-id 303

  • Aanmelden (operationeel): Informatie-id 902

  • Downloadbeleid (operationeel): informatie-id 901

 • Actiebron:

  • Handmatig

  • Aanbevolen

  • Automatisch

  • Systeem (voor aanmelden en downloadbeleid)

  • Standaard

 • Label voor en na actie

 • Beveiliging voor en na actie

 • Reden van gebruiker (indien van toepassing)

 • Aangepaste machtigingen (indien van toepassing) die de gebruiksrechten bevatten door hun coderingsnaam voor de opgegeven gebruikers, groepen of organisaties

Voor de gebeurtenissen voor Outlook waarschuwingen, uitvullen en blokkeren van berichten zijn geavanceerde clientinstellingen vereist. Zie Pop-upberichten implementeren in Outlook die e-mailberichten waarschuwen, uitvullen of blokkeren die worden verzonden voor meer informatie.

Volgende stappen

Nu alle logboekbestanden voor de Azure Information Protection-client hebt geïdentificeerd, zie het volgende voor aanvullende informatie die u mogelijk nodig hebt om de client te ondersteunen: