TensorflowConfiguration Klas

Vertegenwoordigt configuratie-informatie voor experimenten met behulp van Tensorflow.

Deze klasse wordt gebruikt in de RunConfiguration klasse.

Overname
azureml._base_sdk_common.abstract_run_config_element._AbstractRunConfigElement
TensorflowConfiguration

Constructor

TensorflowConfiguration(worker_count=1, parameter_server_count=1)

Parameters

worker_count
int
standaardwaarde: 1

Het aantal werktaken.

parameter_server_count
int
standaardwaarde: 1

Het aantal parameterservertaken.