Delen via


Source Control

Operations

Create Or Update

Maak een broncodebeheer.

Delete

Verwijder het broncodebeheer.

Get

Haal het broncodebeheer op dat is geïdentificeerd door de naam van het broncodebeheer.

List By Automation Account

Een lijst met bronbesturingselementen ophalen.

Update

Een broncodebeheer bijwerken.