Delen via


Availability Sets

Operations

Create Or Update

Een beschikbaarheidsset maken of bijwerken.

Delete

Een beschikbaarheidsset verwijderen.

Get

Hiermee wordt informatie opgehaald over een beschikbaarheidsset.

List

Lijsten alle beschikbaarheidssets in een resourcegroep.

List Available Sizes

Lijsten alle beschikbare grootten van virtuele machines die kunnen worden gebruikt om een nieuwe virtuele machine te maken in een bestaande beschikbaarheidsset.

List By Subscription

Lijsten alle beschikbaarheidssets in een abonnement.

Update

Een beschikbaarheidsset bijwerken.