Delen via


Project Environment Types - Delete

Hiermee verwijdert u een type projectomgeving.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.DevCenter/projects/{projectName}/environmentTypes/{environmentTypeName}?api-version=2024-02-01

URI-parameters

Name In Vereist Type Description
environmentTypeName
path True

string

De naam van het omgevingstype.

Regex-patroon: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-_.]{2,62}$

projectName
path True

string

De naam van het project.

Regex-patroon: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-_.]{2,62}$

resourceGroupName
path True

string

De naam van de resourcegroep. De naam is niet hoofdlettergevoelig.

subscriptionId
path True

string

De id van het doelabonnement.

api-version
query True

string

De API-versie die voor deze bewerking moet worden gebruikt.

Antwoorden

Name Type Description
200 OK

Resource is verwijderd.

204 No Content

De resource bestaat niet.

Other Status Codes

ErrorResponse

Foutreactie waarin wordt beschreven waarom de bewerking is mislukt.

Beveiliging

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2-stroom

Type: oauth2
Stroom: implicit
Autorisatie-URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Bereiken

Name Description
user_impersonation Uw gebruikersaccount imiteren

Voorbeelden

ProjectEnvironmentTypes_Delete

Voorbeeldaanvraag

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/0ac520ee-14c0-480f-b6c9-0a90c58ffff/resourceGroups/rg1/providers/Microsoft.DevCenter/projects/ContosoProj/environmentTypes/DevTest?api-version=2024-02-01

Voorbeeldrespons

Definities

Name Description
ErrorAdditionalInfo

Aanvullende informatie over de resourcebeheerfout.

ErrorDetail

De foutdetails.

ErrorResponse

Foutreactie

ErrorAdditionalInfo

Aanvullende informatie over de resourcebeheerfout.

Name Type Description
info

object

De aanvullende informatie.

type

string

Het type aanvullende informatie.

ErrorDetail

De foutdetails.

Name Type Description
additionalInfo

ErrorAdditionalInfo[]

De fout aanvullende informatie.

code

string

De foutcode.

details

ErrorDetail[]

De foutdetails.

message

string

Het foutbericht.

target

string

Het foutdoel.

ErrorResponse

Foutreactie

Name Type Description
error

ErrorDetail

Het foutobject.