Delen via


Private Endpoints

Operations

PrivateEndpointConnections CreateOrUpdate

Werk de status van een privé-eindpuntverbinding bij met de opgegeven naam.

PrivateEndpointConnections Delete

Verwijder de privé-eindpuntverbinding met de opgegeven naam.

PrivateEndpointConnections Get

Verbindingseigenschappen voor privé-eindpunten ophalen voor het opgegeven privé-eindpunt.

PrivateEndpointConnections List

Eigenschappen van privé-eindpuntverbinding weergeven.

PrivateLinkResources Get

Haal de opgegeven Private Link-resource op voor de opgegeven Digital Twin.

PrivateLinkResources List

Geef private link-resources weer voor de opgegeven Digital Twin.