Delen via


System Topic Event Subscriptions

Operations

Create Or Update

Een gebeurtenisabonnement voor een systeemonderwerp maken of bijwerken.

Delete

Een gebeurtenisabonnement van een systeemonderwerp verwijderen.

Get

Een gebeurtenisabonnement van een systeemonderwerp ophalen.

Get Delivery Attributes

Leveringskenmerken ophalen voor een gebeurtenisabonnement.

Get Full Url

Volledige URL ophalen van een gebeurtenisabonnement van een systeemonderwerp

List By System Topic

Gebeurtenisabonnementen van een systeemonderwerp weergeven.

Update

Gebeurtenisabonnement van een systeemonderwerp bijwerken.