Delen via


Workflow Triggers - Get Schema Json

Haal het triggerschema op als JSON.

GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Logic/workflows/{workflowName}/triggers/{triggerName}/schemas/json?api-version=2016-06-01

URI-parameters

Name In Vereist Type Description
resourceGroupName
path True

string

De naam van de resourcegroep.

subscriptionId
path True

string

De abonnements-id.

triggerName
path True

string

De naam van de werkstroomtrigger.

workflowName
path True

string

De naam van de werkstroom.

api-version
query True

string

De API-versie.

Antwoorden

Name Type Description
200 OK

JsonSchema

OK

Beveiliging

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2-stroom.

Type: oauth2
Stroom: implicit
Autorisatie-URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Bereiken

Name Description
user_impersonation Uw gebruikersaccount imiteren

Voorbeelden

Get trigger schema

Voorbeeldaanvraag

GET https://management.azure.com/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/test-resource-group/providers/Microsoft.Logic/workflows/test-workflow/triggers/manual/schemas/json?api-version=2016-06-01

Voorbeeldrespons

{
  "title": "testworkflow",
  "content": "{}"
}

Definities

JsonSchema

Het JSON-schema.

Name Type Description
content

string

De JSON-inhoud.

title

string

De JSON-titel.