Delen via


Databases - Delete

Hiermee verwijdert u een database.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.DBforMariaDB/servers/{serverName}/databases/{databaseName}?api-version=2018-06-01

URI-parameters

Name In Vereist Type Description
databaseName
path True

string

De naam van de database.

resourceGroupName
path True

string

De naam van de resourcegroep. De naam is niet hoofdlettergevoelig.

serverName
path True

string

De naam van de server.

subscriptionId
path True

string

De id van het doelabonnement.

api-version
query True

string

De API-versie die voor deze bewerking moet worden gebruikt.

Antwoorden

Name Type Description
200 OK

OK

202 Accepted

Geaccepteerd

204 No Content

NoContent

Other Status Codes

CloudError

Foutreactie waarin wordt beschreven waarom de bewerking is mislukt.

Beveiliging

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2-stroom

Type: oauth2
Stroom: implicit
Autorisatie-URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Bereiken

Name Description
user_impersonation uw gebruikersaccount imiteren

Voorbeelden

DatabaseDelete

Voorbeeldaanvraag

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/ffffffff-ffff-ffff-ffff-ffffffffffff/resourceGroups/TestGroup/providers/Microsoft.DBforMariaDB/servers/testserver/databases/db1?api-version=2018-06-01

Voorbeeldrespons

Definities

Name Description
CloudError

Een foutreactie van de Batch-service.

ErrorAdditionalInfo

Aanvullende informatie over de resourcebeheerfout.

ErrorResponse

Foutreactie

CloudError

Een foutreactie van de Batch-service.

Name Type Description
error

ErrorResponse

Foutreactie
Algemene foutreactie voor alle Azure Resource Manager API's om foutdetails voor mislukte bewerkingen te retourneren. (Dit volgt ook de OData-foutreactieindeling.)

ErrorAdditionalInfo

Aanvullende informatie over de resourcebeheerfout.

Name Type Description
info

object

De aanvullende informatie.

type

string

Het type aanvullende informatie.

ErrorResponse

Foutreactie

Name Type Description
additionalInfo

ErrorAdditionalInfo[]

Aanvullende informatie over de fout.

code

string

De foutcode.

details

ErrorResponse[]

De foutdetails.

message

string

Het foutbericht.

target

string

Het foutdoel.