Delen via


Snapshot Policies - Delete

Momentopnamebeleid verwijderen

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.NetApp/netAppAccounts/{accountName}/snapshotPolicies/{snapshotPolicyName}?api-version=2023-11-01

URI-parameters

Name In Vereist Type Description
accountName
path True

string

De naam van het NetApp-account

Regex-patroon: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]{0,127}$

resourceGroupName
path True

string

De naam van de resourcegroep. De naam is niet hoofdlettergevoelig.

snapshotPolicyName
path True

string

De naam van het momentopnamebeleid

subscriptionId
path True

string

uuid

De id van het doelabonnement. De waarde moet een UUID zijn.

api-version
query True

string

De API-versie die voor deze bewerking moet worden gebruikt.

Antwoorden

Name Type Description
200 OK

OK

202 Accepted

Geaccepteerd: Creatie of bijwerkaanvraag geaccepteerd; de bewerking wordt asynchroon voltooid

204 No Content

NoContent - Resource bestaat niet.

Other Status Codes

ErrorResponse

Foutreactie waarin wordt beschreven waarom de bewerking is mislukt.

Beveiliging

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2-stroom

Type: oauth2
Stroom: implicit
Autorisatie-URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Bereiken

Name Description
user_impersonation uw gebruikersaccount imiteren

Voorbeelden

SnapshotPolicies_Delete

Voorbeeldaanvraag

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/D633CC2E-722B-4AE1-B636-BBD9E4C60ED9/resourceGroups/resourceGroup/providers/Microsoft.NetApp/netAppAccounts/accountName/snapshotPolicies/snapshotPolicyName?api-version=2023-11-01

Voorbeeldrespons

Location: https://management.azure.com/subscriptions/D633CC2E-722B-4AE1-B636-BBD9E4C60ED9/providers/Microsoft.NetApp/locations/eastus/operationResults/616ee961-4042-4935-b4a0-ed6f4dae0172?api-version=2023-11-01&operationResultResponseType=Location

Definities

Name Description
ErrorAdditionalInfo

Aanvullende informatie over de resourcebeheerfout.

ErrorDetail

De foutdetails.

ErrorResponse

Foutreactie

ErrorAdditionalInfo

Aanvullende informatie over de resourcebeheerfout.

Name Type Description
info

object

De aanvullende informatie.

type

string

Het type aanvullende informatie.

ErrorDetail

De foutdetails.

Name Type Description
additionalInfo

ErrorAdditionalInfo[]

Aanvullende informatie over de fout.

code

string

De foutcode.

details

ErrorDetail[]

De foutdetails.

message

string

Het foutbericht.

target

string

Het foutdoel.

ErrorResponse

Foutreactie

Name Type Description
error

ErrorDetail

Het foutobject.