Delen via


Data - Retrieve Alert Count By ID

Haalt het aantal waarschuwingen op dat is gekoppeld aan de opgegeven entiteits-id.

GET http://<Servername>/OperationsManager/data/alertCount/{entityId}

URI-parameters

Name In Vereist Type Description
entityId
path True

string

Geef de entiteits-id op.

Antwoorden

Name Type Description
200 OK

integer

OK. Het aantal waarschuwingen is opgehaald.

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml"

Voorbeelden

RetrieveAlertCountById

Sample Request

GET http://<Servername>/OperationsManager/data/alertCount/6B1D1BE8-EBB4-B425-08DC-2385C5930B04

Sample Response

[
  "2"
]