Delen via


Data - Retrieve Alert Description

Haalt de beschrijving van de waarschuwing op voor de opgegeven waarschuwing.

GET http://<Servername>/OperationsManager/data/alertDescription/{id}

URI-parameters

Name In Vereist Type Description
id
path True

string

Id van de waarschuwing

Antwoorden

Name Type Description
200 OK

string

OK. De beschrijving van de waarschuwing is opgehaald.

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml"

Voorbeelden

RetrieveAlertDescription

Sample Request

GET http://<Servername>/OperationsManager/data/alertDescription/96664200-b3be-4597-bf3b-4e077ada4c0a

Sample Response

[
  "Please see the alert context for details."
]