Delen via


Monitoring - Delete Widget

Hiermee verwijdert u een widget uit het dashboard.

DELETE http://<Servername>/OperationsManager/monitoring/dashboard/{dashboardId}/widget/{widgetId}

URI-parameters

Name In Vereist Type Description
dashboardId
path True

string

Geef de dashboard-id op.

widgetId
path True

string

Geef de widget-id op.

Antwoorden

Name Type Description
200 OK

boolean

OK. Een widget van een specifiek dashboard is verwijderd

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml"

Voorbeelden

Monitoring_DeleteWidget

Sample Request

DELETE http://<Servername>/OperationsManager/monitoring/dashboard/925b3d43-d716-d56d-84ba-55a2467a6e7d/widget/edbacdbd-2a9c-06ef-db6a-6d711c2bf8f1

Sample Response

[
  "true"
]