Delen via


Resource - Retrieve Alert Priority

Hiermee wordt de prioriteit van de waarschuwingswidget opgehaald.

GET http://<Servername>/OperationsManager/resources/alertPriority

Antwoorden

Name Type Description
200 OK

Resource[]

OK. Waarschuwingsprioriteit is opgehaald.

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml"

Voorbeelden

RetrieveAlertPriority

Sample Request

GET http://<Servername>/OperationsManager/resources/alertPriority

Sample Response

[
 {
  "name": "High",
  "value": "2",
  "selected": false
 },
 {
  "name": "Medium",
  "value": "1",
  "selected": false
 },
 {
  "name": "Low",
  "value": "0",
  "selected": false
 }
]

Definities

Resource

Name Type Description
name

string

Naam

selected

boolean

is geselecteerd

value

string

Waarde