Delen via


Schedule Maintenance - Stop Maintenance Schedule

Stopt de details van gepland onderhoud voor de opgegeven plannings-id.

GET http://<Servername>/OperationsManager/StopScheduleMaintenance/{scheduleId}

URI-parameters

Name In Vereist Type Description
scheduleId
path True

string

uuid

Plan-id om te stoppen

Antwoorden

Name Type Description
200 OK

object

Ok.Het onderhoudsschema is gestopt.

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml"

Voorbeelden

StopMaintenanceSchedule

Sample Request

GET http://<Servername>/OperationsManager/StopScheduleMaintenance/c4f763ce-eff7-ec11-acf9-02155eb7914c

Sample Response

[
  "OK"
]