Delen via


Detectie van entiteiten

Detecteert berichtenentiteiten.

Aanvraag

U kunt de aanvraag voor entiteitendetectie als volgt samenstellen.

Methode Aanvraag-URI HTTP-versie
GET https://{serviceNamespace}.servicebus.windows.net/{path} HTTP/1.1

Aanvraagheaders

In de volgende tabel worden vereiste en optionele aanvraagheaders beschreven.

Aanvraagkoptekst Description
Autorisatie Hiermee geeft u een SAS-token (Shared Access Signature) met 'Beheren'-rechten. Zie Service Bus-verificatie met Shared Access Signatures voor meer informatie.

Aanvraagbody

Geen.

Antwoord

Het antwoord bevat een HTTP-statuscode en een set antwoordheaders.

Antwoordcodes

Code Description
200 OK.
401 Onbevoegd. De aanvraag is niet geautoriseerd.

Notitie

Als u wilt dat de HTTP GET-aanvraag wordt geïnterpreteerd als een detectiebewerking, mag de naam die door de URL wordt geadresseerd, niet bezet zijn. Als de naam wordt gebruikt, wordt de HTTP GET-aanvraag geïnterpreteerd als een 'Get'-bewerking.

Zie Status- en foutcodes voor meer informatie over statuscodes.

Antwoordheaders

Het antwoord voor deze bewerking bevat de volgende headers. Het antwoord kan ook extra standaard-HTTP-headers bevatten. Alle standaardheaders voldoen aan de HTTP/1.1-protocolspecificatie.

Reactieheader Beschrijving
Inhoudstype Content-Type: application/atom+xml; type=vermelding

Hoofdtekst van antwoord

Wanneer dit is gelukt, wordt een Atom-feed geretourneerd met directe onderliggende items van het huidige knooppunt. Bijvoorbeeld:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom'> 
 <entry> 
  <id>https://{serviceNamespace}.servicebus.Windows.net/{path}</id> 
  <published>{createdTime}</published> 
  <updated>{lastUpdatedTime}</updated> 
  <link rel='self'>https://{serviceNamespace}.servicebus.Windows.net/{path}</link> 
  <content type='application/xml'> 
   {description}
  </content> 
 </entry> 
</feed> 

Zie Overzicht voor de mogelijke inhoud van het element {description }.