Delen via


Opsomming HealthState

type: tekenreeks

De status van een resource, zoals Toepassing, Service of Netwerk.

Mogelijke waarden zijn:

  • Invalid - Geeft een ongeldige status aan. Alle Service Fabric-opsommingen hebben het ongeldige type. De waarde is nul.
  • Ok - Geeft aan dat de status in orde is. De waarde is 1.
  • Warning - Geeft aan dat de status een waarschuwingsniveau heeft. De waarde is 2.
  • Error - Geeft aan dat de status zich op een foutniveau bevindt. De status van de fout moet worden onderzocht, omdat deze van invloed kunnen zijn op de juiste functionaliteit van het cluster. De waarde is 3.
  • Unknown - Geeft een onbekende status aan. De waarde is 65535.