Delen via


Resource

De definitie van het resourcemodel voor Azure Resource Manager resource.

Eigenschappen

Naam Type Vereist
id tekenreeks No
name tekenreeks No
type tekenreeks No
location tekenreeks No

id

Type: tekenreeks
Vereist: Nee

Volledig gekwalificeerde id voor de resource. Bijvoorbeeld - /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/{resourceProviderNamespace}/{resourceType}/{resourceName}


name

Type: tekenreeks
Vereist: Nee

De naam van de resource


type

Type: tekenreeks
Vereist: Nee

Het type resource. Bijvoorbeeld Microsoft.Compute/virtualMachines of Microsoft.Storage/storageAccounts.


location

Type: tekenreeks
Vereist: Nee

De geografische locatie waar de resource zich bevindt