Delen via


UnprovisionApplicationTypeDescriptionInfo v82

Beschrijft de bewerking voor het ongedaan maken van de registratie of het ongedaan maken van de inrichting van een toepassingstype en de bijbehorende versie die is geregistreerd bij Service Fabric.

Eigenschappen

Naam Type Vereist
ApplicationTypeVersion tekenreeks Ja
Async booleaans No

ApplicationTypeVersion

Type: tekenreeks
Vereist: Ja

De versie van het toepassingstype zoals gedefinieerd in het toepassingsmanifest.


Async

Type: booleaanse waarde
Vereist: Nee

De vlag die aangeeft of het ongedaan maken van de inrichting asynchroon moet plaatsvinden. Wanneer deze optie is ingesteld op true, wordt de bewerking voor het ongedaan maken van de inrichting geretourneerd wanneer de aanvraag wordt geaccepteerd door het systeem en de bewerking voor het ongedaan maken van de inrichting wordt voortgezet zonder time-outlimiet. De standaardwaarde is false. We raden u echter aan om dit in te stellen op waar voor grote toepassingspakketten die zijn ingericht.