Delen via


Kql Script - Rename

Naam van KQL-script wijzigen

POST {endpoint}/kqlScripts/{kqlScriptName}/rename?api-version=2021-11-01-preview

URI-parameters

Name In Vereist Type Description
endpoint
path True

string

uri

Het eindpunt voor de ontwikkeling van de werkruimte, bijvoorbeeld https://myworkspace.dev.azuresynapse.net.

kqlScriptName
path True

string

Naam van KQL-script

api-version
query True

string

De API-versie van de Synapse-client.

Aanvraagbody

Name Type Description
newName

string

Nieuwe naam van het artefact.

Antwoorden

Name Type Description
200 OK

OK

202 Accepted

Geaccepteerd

Other Status Codes

ErrorContract

Foutreactie waarin wordt beschreven waarom de bewerking is mislukt

Voorbeelden

KqlScript_Rename

Voorbeeldaanvraag

POST testWs.dev.azuresynapse.net/kqlScripts/testScript/rename?api-version=2021-11-01-preview

{
  "newName": "testScript2"
}

Voorbeeldrespons

Definities

Name Description
ArtifactRenameRequest

De structuur van de hoofdtekst aanvragen voor de naam van het artefact.

ErrorAdditionalInfo

Aanvullende informatie over de resourcebeheerfout.

ErrorContract

Foutdetails.

ErrorResponse

Foutreactie

ArtifactRenameRequest

De structuur van de hoofdtekst aanvragen voor de naam van het artefact.

Name Type Description
newName

string

Nieuwe naam van het artefact.

ErrorAdditionalInfo

Aanvullende informatie over de resourcebeheerfout.

Name Type Description
info

object

De aanvullende informatie.

type

string

Het type aanvullende informatie.

ErrorContract

Foutdetails.

Name Type Description
error

ErrorResponse

Foutreactie
De foutdetails.

ErrorResponse

Foutreactie

Name Type Description
additionalInfo

ErrorAdditionalInfo[]

De fout aanvullende informatie.

code

string

De foutcode.

details

ErrorResponse[]

De foutdetails.

message

string

Het foutbericht.

target

string

Het foutdoel.