Aflevering

Overal Azure Machine Learning uitvoeren

Kubernetes en Azure Arc gebruiken om ML modellen te trainen in de hybride cloud. In deze aflevering praat Seth met Saurya Das over deze nieuwe Azure Machine Learning-integratie met Azure Arc, zodat Data Scientists bestaande kubernetes-infrastructuur on-premises of in multicloud kan gebruiken om machine learning uit te voeren.
 
Ga naar:
[00:48] Wat is Machine Learning?
[01:28] Voer Azure Machine Learning overal uit
[02:37] Wat is Azure Arc?
[03:24] Demo: On-premises Azure Machine Learning clusters gebruiken met behulp van Azure Arc
 
Meer informatie:
Azure Machine Learning Blog -https://aka.ms/AIShow/AzureMLBlog
 
AI-voorstelling https://aka.ms/AIShow
Een gratis account maken (Azure) https://aka.ms/aishow-seth-azurefree
Aan de slag met Machine Learning https://aka.ms/AIShow/StartML
Azure Machine Learning https://aka.ms/AIShow/AzureML
 
Mis geen nieuwe afleveringen, abonneer u op de AI-show https://aka.ms/aishowsubscribe
 
Neem elke andere vrijdag deel aan een AI Show livestream op Learn TV en YouTube https://aka.ms/LearnTV - https://aka.ms/AIShowLive