Aflevering

Eenvoudig bijhouden waar uw werkitem is geïmplementeerd met het besturingselement Nieuwe implementaties

Sean Ferguson neemt deel aan Abel Wang om te chatten over een nieuw toegevoegd implementatiebesturingselement dat werkitems integreert met Releases. Met dit besturingselement kunt u bijhouden waar en wanneer het voltooide werkitem wordt geïmplementeerd. Allemaal van het werk zelf.

Ga naar: 

  • [00:34]  – Context van het besturingselement Implementaties 
  • [01:18]  – Pijplijnconfiguratie 
  • [02:26]  - Een  codewijziging aanbrengen,  koppelen aan werkitem   en doorvoeren
  • [03:06]  - Start de release
  • [03:25]  - Implementatiebeheer  om fasen weer te geven 
  • [05:07]  - Samenvatting en samenvatting

Meer informatie:

Favoriete koppelingen naar DevOps-lab: