Test uw kennis

Voltooid

Beantwoord de volgende vragen om te zien wat u hebt geleerd.

1.

Wat is het belangrijkste doel van het gebruik van Power Query?

2.

Met welke van de volgende gegevensbronnen kunt Power Query verbinding maken?

3.

Welke van de volgende selecties is niet een van de vijf belangrijkste gebieden van het Power Query-editor venster?

4.

Welke taal wordt gebruikt in de Power Query formulebalk en wordt gebruikt om aangepaste kolommen te maken?