Tekst classificeren en beheren met Azure Content Moderator

Gevorderd
Ontwikkelaar
Oplossingsarchitect
AI-engineer
Azure
SDK's
Cognitive Services

In deze module maakt u kennis met Azure Content Moderator en leert u hoe u dit gebruikt voor tekstbeheer.

Leerdoelen

In deze module vindt u het volgende:

  • Meer informatie over wat tekstinhoudsbeheer is.
  • Meer informatie over de belangrijkste functies van Azure Content Moderator voor tekstbeheer.
  • Tekstbeheer testen met de webgebaseerde API-testconsole.

Vereisten

Geen