Transformatie zonder code op schaal uitvoeren met Azure Data Factory of Azure Synapse Pipeline

Beginner
Data Engineer
Data Scientist
Azure Data Factory
Azure Synapse Analytics

In deze module leert u hoe u algemene gegevenstransformatie- en opschoningsactiviteiten in Azure Data Factory uitvoert zonder code te gebruiken.

Leerdoelen

 • Introductie
 • Gegevensfactory-transformatiemethoden uitleggen
 • Gegevensfactory-transformatietypen beschrijven
 • Data Factory-toewijzingsgegevensstroom gebruiken
 • Fouten opsporen in toewijzingsgegevensstroom
 • Data Factory-wrangling-gegevens gebruiken
 • Rekentransformaties gebruiken in Data Factory
 • SQL Server Integration Services-pakketten integreren in Data Factory
 • Kenniscontrole
 • Samenvatting

Vereisten

De student moet het volgende kunnen doen:

 • Aanmelden bij Azure Portal
 • Resourcegroepen uitleggen en maken
 • Kernonderdelen van Azure Data Factory beschrijven
 • Gegevens opnemen in Azure Data Factory met behulp van de kopieeractiviteit