Een web-app voor spraakgesprekken maken met Azure Communication Services

Beginner
Ontwikkelaar
Student
Communication Services
Azure

In deze module maakt u een eenvoudige web-app die kan worden gebruikt voor spraakgesprekken met Azure Communication Services.

Leerdoelen

Aan het eind van deze module kunt u het volgende:

  • Een Azure Communication Services-resource maken en configureren
  • Een eenvoudige webtoepassing voor spraakoproepen instellen
  • Een spraakoproep maken naar een echobot met behulp van Azure Communication Services
  • Een spraakoproep naar een andere gebruiker voeren met behulp van Azure Communication Services

Vereisten

  • Basiskennis van JavaScript en Node.js
  • De LTS (langetermijnondersteuning) of de nieuwste versie van Node.js
  • Een Azure-account met een actief abonnement en een factureringsadres in de Verenigde Staten. Gratis een account maken