Azure Policy configureren

Gevorderd
Administrator
Azure

Meer informatie over het configureren van Azure Policy om nalevingsvereisten te implementeren.

Notitie

Deze inhoud is gedeeltelijk gemaakt met behulp van AI. Een auteur heeft de inhoud beoordeeld en zo nodig herzien. Meer informatie.

Leerdoelen

In deze module leert u het volgende:

  • Maak beheergroepen om beleid en uitgavenbudgetten te richten.
  • Implementeer Azure Policy met beleids- en initiatiefdefinities.
  • Bereik azure-beleid en bepaal naleving.

Vereisten

Geen