Het aantal maanstenen per type tellen met Python

Beginner
Student
Data Scientist
Visual Studio Code

Gebruik Python om een eenvoudig programma te maken om het aantal van elk type ruimtesteen te tellen.

Leerdoelen

In deze module worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Variabelen schrijven in de context van een programma
  • Vooraf samengestelde functies gebruiken om gegevens uit een tekstbestand te lezen
  • Een functie maken en aanroepen in de context van een programma
  • Voorwaarden en lussen schrijven in de context van een programma

Tip

Deze module maakt deel uit van een multimodale leertoepassing. Startmodule om te zien hoe u mee kunt gaan!

Vereisten

  • Geen